Vitrum | Sterilizace | Glassco | Sklochem | Dekontaminace | Ohaus
vitrum

Likvidace nebezpečného odpadu - CONVERTER

Nemocniční a jiná velká, jim podobná, zařízení produkují velké množství odpadu. Obecně lze říci, že významná část tohoto odpadu představuje pro společnost velké nebezpečí různých kategorií.

Navyšuje se spotřeba jednorázových pomůcek a materiálu, z nichž většina je po použití považována za reálnou infekční hrozbu. Jejich neodbornou manipulací se zvyšuje riziko ohrožení zdraví nejen bezprostředně obslužného personálu, ale také osob v dalších článcích celého procesu likvidace nebezpečného infekčního odpadu. Nezanedbatelnou otázku, kterou je nutné zvažovat při volbě technologie likvidace takového odpadu, je životní prostředí, v němž žijeme a jež předáváme dalším generacím.

Nejrozsáhlejší a velmi závažnou kategorií mezi nebezpečnými odpady, produkovanými zdravotnickými zařízeními, je zcela jistě odpad infekční. Vyřešení otázky, jak zbavit infekční odpad nebezpečné vlastnosti by pomohlo redukovat velkou část nesourodého materiálu, který pro větší bezpečnost končí velmi často ve spalovnách.

Italská společnost OMPECO přichází nyní prostřednictvím distributora, Vistex Medical, na český trh s přístrojem, který překvapí nejen jednoduchým principem fungování, ale zejména svou účinností. Zařízení je koncipováno jako jednokomorový drtič, v němž je odpad doslova rozemlet na drobné neidentifikovatelné částečky, poté zahřátý na teplotu až 151 °C a následně ochlazen a vyskladněn.

Jak converter pracuje?

Jak konvertor pracuje   H150
H150   H10
Test zpracování odpadu   H200

Právě díky použité technologii dosáhne uživatel celkové dekontaminace bez ohledu na to, jaká je úroveň mikrobiologické kontaminace. Součástí procesu je zvýšení teploty uvnitř přístroje. Přesto není zapotřebí přímý zdroj tepla. Místo toho je teplo tvořeno převodem mechanické energie na energii tepelnou během zpracovávání. Converter řady H využívá navíc účinek vlhkého tepla, ale na rozdíl od autoklávů bez přítomnosti vysokého tlaku. Konečný odpadní produkt, který vypadá jako obyčejný prach z vysavače, je kompletně sterilní, suchý, bez zápachu, neutrální a bez ostrých komponentů. Converter dosahuje obvykle zmenšení objemu původní vsázky až o 70 %, dochází také až k 30% redukci původní hmotnosti odpadu, a to během procesu dehydratace. Konstrukční jednoduchost přístroje umožňuje provoz bez speciálně zaškoleného personálu. Navrženou technologii lze také dobře zahrnout do již ustálených nemocničních postupů a nevyžaduje změny v normálním procesu zacházení s odpadem před jeho likvidací. Přístroje jsou hned po dodání připraveny k provozu a jsou napájeny ze standardní elektrické zásuvky s uzemněním. Instalace si nevyžaduje žádné stavební úpravy. Dekontaminace je zcela automatická a přístroj je velice jednoduchý. Pro případ výpadku elektrického proudu během zpracovávání, jsou přístroje vybaveny zabudovaným bezpečnostním systémem, který zaručí, že rozpracovaný cyklus bude ukončen úplnou dekontaminací, takže výsledný produkt bude bezpečný. Jeho následné skladování do doby odvozu není tak nijak nebezpečné.

Při provozu Converteru nedochází k žádnému znečištění vzduchu, vody nebo úniku plynů. Přístroje mají různé specifikace, dle potřeb zákazníka. H10 si poradí s 10kg/hod zatímco největší typ H1500 zvládne zpracovat 1,5 tuny odpadu za hodinu. Náklady na likvidaci odpadu běžnými způsoby obvykle činí mezi 12 až 20 Kč za kilogram. Začlenění Converteru do každodenní praxe nejen zdravotnických zařízení a tím de facto on-line likvidaci nebezpečného infekčního odpadu znamená nespornou úsporu finančních prostředků. Tato technologie představuje obrovský skok kupředu v oblasti likvidace nebezpečných odpadů.

Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena.